Gasten: gegevens stichting

Ons logo

Gegevens Florakokjes voor gasten website.

Stichting de florakokjes minima kids club

Kvk 61979325

Rekeningnummer :NL87 INGB 0007 0735 37

Tnv stichting de Florakokjes

Voorzitter Esmeralda Jongmans

Bestuursleden :

Amanda de Graaf

Camille Rep

Raymond Joosten

Nicolle van Dijk