Stichting De Florakokjes is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit kansarme (minima)gezinnen in Floradorp (en) in Amsterdam-Noord.

 

Visie

Het bestaan van langdurige armoede en de toenemende kansen ongelijkheid en eenzaamheid in de samenleving zijn belangrijke maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Ook leven we in een multiculturele samenleving met inmiddels zo een 200 nationaliteiten. Dit biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee doordat verschillende culturen kunnen botsen wat integratie en participatie in de weg kan staan.

 

Ook in Floradorp (en) in Amsterdam-Noord, het werkgebied van de Florakokjes, spelen bovenstaande uitdagingen volop. Door er mét elkaar en vóór elkaar te zijn, geloven de Florakokjes een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van deze uitdagingen.

 

Missie

De missie van de Florakokjes is om de sociale, culturele en cognitieve vaardigheden van bovengenoemde kinderen te ontwikkelen en te versterken door:

- het gezamenlijk bereiden en eten van maaltijden;

- het bezoeken van musea en andere culturele instellingen;

- het aanbieden van sport & spel en creatieve activiteiten;

- het vieren van feestdagen;

- het geven van huiswerkbegeleiding en

- het organiseren van weekendjes weg en vakantiewerkweken,

 

met als doel: het realiseren van een sociale verandering die resulteert in een meer inclusieve samenleving met minder armoede, ongelijkheid en eenzaamheid.

 

De Florakokjes onderschrijven de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en zetten zich met name in voor SDG 1 en 2: Geen armoede en honger, SDG 3: Goede gezondheid en welzijn en SDG 10: Minder ongelijkheid.

 

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

• Esmeralda Jongmans: voorzitter

• Gerard van der Manden: penningmeester

• Vacature: secretaris

• Amanda de Graaf: lid - coördinator vrijwilligers

• Myra Sarfaty-Zwaaneveldt: lid - fondsenwerver

 

 


Deel van ons team. Pasen 2021
Deel van ons team. Pasen 2021

Samen met andere vrijwilligers

Er is een vrijwilligersbestand van 20 tot 25 mensen. 

Tijdens de bijeenkomsten zijn er minimaal 6 begeleiders op 30 kinderen aanwezig.