Wat doen we?

 

We ontwikkelen en versterken de sociale, culturele en cognitieve vaardigheden van de kids. Dit doen we:

  • door sport, spel, dans en knutsel activiteiten aan te bieden;
  • door samen te koken en met z'n allen te eten;
  • door naar verschillende culturele en maatschappelijke locaties te gaan; zoals musea, theater, bioscoop, kinderboerderij en (pret)parken;
  • door 4 keer per week huiswerkbegeleiding te geven;
  • door het vieren van feestdagen en
  • door het organiseren van weekendjes weg en vakantiewerkweken. 

 

Waarom doen we dit?

Veel gezinnen in Amsterdam-Noord leven van een minimum inkomen. 

Dat betekent dat het leefgeld per week circa € 50  tot  € 100  is. 

 

Vaak denken de ouders: “hoe krijgen we het deze week weer rond?”

Een groot probleem is dat door de (vaak verborgen armoede) in deze gezinnen soms minder gezond

wordt gegeten.

 

Geld voor uitstapjes, (sport)lidmaatschappen of het vieren van feestdagen of vakantie is er niet. De kinderen uit deze gezinnen komen daardoor over het algemeen minder naar buiten, waardoor ze vaak minder sociale vaardigheden ontwikkelen. 

 

Velen hebben een ‘rugzakje” op school.

 

Dan is het fijn dat de Florakokjes er zijn!

 

Wij proberen de kinderen een fijne, ontspannen tijd te bezorgen, met allerlei leer aspecten door de dag heen.

Voor de ouders is dit ook fijn. Door ons over de kinderen te ontfermen, worden de ouders ontlast en kunnen ze even hun (financiële) zorgen vergeten.