Uw steun is hard nodig

 

We werken met vrijwilligers en de gelden worden volledig besteed aan de activiteiten van de Flora Kokjes, de noodzakelijke posten als huur en ca. 10% aan de vrijwilligersvergoeding,

 

Door jouw steun kunnen de Flora Kokjes het werk voortzetten.

 

Hieronder een overzicht wat er voor nodig is om ruim 40 weken per jaar voor wekelijks 50 kids de Flora Kokjes te laten bestaan.


Reken je even mee?

 

De club is 45 weken per jaar

Per week komen ca 50 kids.

Die worden 6 uur begeleid

 

56.300/(45*50*6) = 4,17 euro per kind/uur

 

Dus 25 euro steun  = 6 uur plezier !


Jouw steun blijft nodig

 

In de de afgelopen jaren hebben de volgende fondsen of organisaties een bijdrage verstrekt aan de Stichting Florakokjes, waarvoor heel veel dank!

 • Oranjefonds,
 • Kansfonds,
 • Stadsdeel Amsterdam-Noord,
 • Stadspas,
 • Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
 • Voedselbank,
 • Noorderpark,
 • Doras,
 • Regenboog Organisatie,
 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam,
 • Bakkerszonen,
 • GGD,
 • Sportfonds,
 • Cultuurfonds,
 • Eva en Adam Participatiecentrum,
 • Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam
 • StreetSmart Amsterdam
 • NL Doetdag
 • Stuwkracht 10
 • Stichting Le Clerq
 • Stichting Mudo Crast Meliori
 • Trein 8 28 

Steunt u ons ook?

Steun door vrijwlliger te worden

 

Eigenlijk zijn we het meest geholpen door inzet van vrijwilligers. Op dit moment hebben we behoefte aan mensen die onze huiswerkklas voor de HAVO-VWO-Gymnasium kunnen versterken. Elke zaterdag van 11:00-13:00

 

Ook hebben we begeleiders nodig op de vrijdag en zaterdag. Het is echt mooi en dankbaar werk.

 

Neem je contact met ons op?