Uw steun is hard nodig

 

We werken met vrijwilligers en de gelden worden volledig besteed aan de activiteiten van de Florakokjes, de noodzakelijke posten als huur en ca. 10% aan de vrijwilligersvergoeding,

 

Door jouw steun kunnen de Florakokjes het werk voortzetten.

 

Hieronder een overzicht wat er voor nodig is om ruim 40 weken per jaar voor wekelijks 50 kids de Florakokjes te laten bestaan.


Reken je even mee?

 

Als de club 45 weken open is,

er per week ca 50 kids komen

die 6 uur worden begeleid...

 

56.300/(45*50*6) = 4,17 euro per kind/uur

 

Dus 25 euro steun  = 6 uur plezier !


Steun door vrijwlliger te worden

 

Naast financiële steun, zijn we misschien nog wel meer geholpen met vrijwilligers. Voor de huiswerkklassen op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag zoeken we vrijwilligers. Ook hebben we begeleiders nodig op de vrijdag en zaterdag.

 

Het is mooi en dankbaar werk In een gezellige omgeving met kinderen, ouders en andere buurtbewoners en vrijwilligers.

 

Neem je contact met ons op?

 

 

In de de afgelopen jaren hebben de volgende fondsen of organisaties een bijdrage verstrekt aan de Stichting Florakokjes, waarvoor heel veel dank!

 • Oranjefonds,
 • Kansfonds,
 • Stadsdeel Amsterdam-Noord,
 • Stadspas,
 • Voedselbank,
 • Noorderpark,
 • Doras,
 • Regenboog Organisatie,
 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam,
 • Bakkerszonen,
 • GGD
 • Sport en Cultuurfonds
 • Eva en Adam Participatiecentrum,
 • Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam
 • StreetSmart Amsterdam
 • Stuwkracht 10
 • Stichting Le Clerq
 • Stichting Mundo Crastino Meliori
 • Trein 8 28 
 • AH Mosveld
 • Allemaal digitaal
 • Armoedefonds
 • Coöperatiekring Amsterdam
 • De Johanna Donk-Grote Stichting
 • Diaconie Hoop voor Noord
 • Stadspas Amsterdam
 • Stichting 't Arm Kinderhuys,
 • Stichting Boschuysen
 • Stichting de Zonnige Jeugd Vakantiekampen
 • Stichting de Zonnige Jeugd Algemeen
 • Studentenvereniging Humanitas
 • Taekwando Noord
 • TK Maxx Community
 • Voedselbank Amsterdam
 • Willem Meindert de Hoop Stichting
 • Dock
 • Flora4life
 • Fonds voor Noord
 • Gemeente Amsterdam
 • Groengrijs bus
 • Het voedseloverleg
 • Human Aid
 • Leefkringhuis
 • Molen van Medael
 • On and Backstage
 • Rode Kruis
 • Schuberg Philis
 • Sinalco
 • Sint Jozefschool

Steunt u ons ook?